Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Tính Chất Của Vật Liệu Sắt Điện Không Chứa Chì Nền Bi0,5(NaK)0,5TiO3 (BNKT)

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Điện Tử' started by quanh.bv, Jun 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Tính Chất Của Vật Liệu Sắt Điện Không Chứa Chì Nền Bi0,5(NaK)0,5TiO3 (BNKT) Pha Tạp Li Dạng Khối Và BNKT20 Dạng Màng
  Trong luận án này, hai hệ gốm sắt điện không chứa chì là BNKTS-xLi và BNKTZ-xLi (với x = 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05) và một hệ màng BNKT20 đã được tổng hợp và nghiên cứu các tính chất. Các kết quả của luận án được tổng kết và tóm lược một số điểm như sau:
  1.Đã chế tạo thành công hai hệ gốm sắt điện không chứa chì là BNKTS-xLi và BNKTZ-xLi, một hệ màng BNKT20 đồng thời thực hiện một số phép đo tính chất đặc trưng của loại vật liệu này.
  2.Bằng công cụ phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X và phổ tán xạ Raman, sự hiện diện của các pha perovskite, quá trình chuyển pha cấu trúc của vật liệu theo nồng độ Li thay thế được làm sáng tỏ.
  -Đối với hệ BNKTS-xLi, mẫu gốm không pha tạp có cấu trúc giả lập phương. Khi được thay thế bởi Li, cấu trúc vật liệu chuyển từ pha giả lập phương sang pha tứ giác/mặt thoi ứng với sự tăng nồng độ Li thay thế.
  -Đối với hệ BNKTZ-xLi, giản đồ XRD cho thấy sự hiện diện của pha mặt thoi và pha tứ giác, nhưng không có sự chuyển pha nào được quan sát trong gốm BNKTZ–xLi khi Li được thay thế vào vị trí A của cấu trúc perovskite. Tuy nhiên, thành phần pha của gốm có sự thay đổi về phía pha mặt thoi trong biên pha hình thái của gốm BNT.
  • Luận án tiến sĩ Vật liệu,
  • Chuyên ngành Vật liệu điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng, TS. Đặng Đức Dũng
  • Tác giả: Ngô Đức Quân
  • Số trang: 140
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=26222

   

Share This Page