Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Tính Chất Điện Tử Quang Học Và Truyền Dẫn Của Vật Liệu Graphene

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jul 8, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Tính Chất Điện Tử, Quang Học Và Truyền Dẫn Của Vật Liệu Graphene Hướng Tới Các Ứng Dụng Điện Tử Và Quang Điện Tử
  Chúng tôi đã chỉ ra được rằng thế năng vô hướng tuần hoàn trong cấu trúc siêu mạng graphene (Graphene Superlattices - GSLs) gây nên các trạng thái định xứ của điện tử. Các trạng thái định xứ như thế có những đặc điểm khác thường ở chỗ chúng được tìm thấy cả ở bên ngoài vùng biên độ của thế năng và luôn nhúng trong phổ liên tục của các trạng thái mở rộng. Phát hiện này được công bố trong bài báo: “Anomalous confined electron states in graphene superlattices” [H. Anh Le, D. Chien Nguyen and V. Nam Do (2014). Appl. Phys. Lett., 105, 013512]. - Chúng tôi đã chỉ ra những thay đổi về cách thức phản ứng quang học của các màng graphene dưới tác động của hàm thế tuần hoàn qua các tính toán về độ dẫn quang. Cụ thể, so sánh với độ dẫn quang nội tại của màng graphene đã chỉ ra tác động của hàm thế trong việc làm suy giảm độ dẫn quang trong miền năng lượng (0,Ub) của photon cũng như sự phụ thuộc yếu vào độ phân cực của photon, trong đó Ub là biên độ hàm thế. Ở miền năng lượng photon cao (Ω > Ub) thì độ dẫn quang của GSLs trùng với độ dẫn quang nội tại của graphene. Các hành xử như vậy về bản chất là liên quan đến sự thay đổi cấu trúc điện tử của graphene trong cấu trúc GSLs.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Vân Nam, GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  • Tác giả: Lê Hoàng Anh
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=24983
  https://drive.google.com/uc?id=1_le1ZQVwUgyPUIxGkhxyeUHV1J4mnMio
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 8, 2019

Share This Page