Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Tính Chất Động Học Và Phát Triển Hệ Laser Rắn Tử Ngoại Sử Dụng Vật Liệu Pha Tạp Ion

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by quanh.bv, Jul 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Tính Chất Động Học Và Phát Triển Hệ Laser Rắn Tử Ngoại Sử Dụng Vật Liệu Pha Tạp Ion Ce3+
  1- Nghiên cứu động học và phát triển thành công hệ laser tử ngoại rắn sử dụng môi trường hoatcj chất Fluoride pha tạp ion đất hiếm Ce3+ đầu tiên tại Việt Nam, với môi trường tiêu biểu là Ce:LiCAF.
  2- Nghiên cứu tường minh và hệ thống động học phát xạ đơn xung ngắn cho laser Ce:LiCAF trên cơ sở sử dụng hệ phương trình tốc độ đa bước sóng. Sự ảnh hưởng của năng lượng bơm, các thông số của buồng cộng hưởng lên độ rộng xung laser lối ra trong phát xạ của laser tử ngoại Ce:LiCAF đã được thực hiện, cho phép phát các xung 267 ps khi sử dụng xung bơm 7 ns bằng phương pháp quá độ buồng cộng hưởng.
  • Luận án tiến sĩ vật lý
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hồng Minh GS.TS. Nguyễn Đại Hưng
  • Tác giả: Phạm Văn Dương
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37540
  https://nitro.download/view/6DAD089EA7E5CCB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page