Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Trường Hợp Miễn Trách Của Người Vận Chuyển Theo Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế' started by quanh.bv, Jan 2, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-2_22-19-21.png
  Nghiên Cứu Các Trường Hợp Miễn Trách Của Người Vận Chuyển Theo Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Biển Để Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Việt Nam
  Mục đích nghiên cứu của luận án là trên cơ sở phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về các trường hợp miễn trách của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và mối quan hệ giữa hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp với hợp đồng vận chuyển hợp đồng bằng đường biển, đề tài phân tích thực trạng hiểu biết cùng những khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam khi đối mặt với các trường hợp miễn trách này và đề xuất giải pháp để doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tăng cường vận dụng các trường hợp miễn trách của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hợp đồng bằng đường biển nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới.
  • Luận án tiến sĩ Kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. NGND Nguyễn Thị Mơ
  • Tác giả: Hoàng Thị Đoan Trang
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Ngoại Thương 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=38747
  https://drive.google.com/uc?id=1r0lz7lrNSsF2tXoUr3vpoHVcvjRZvq6V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page