Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Quản Lý Trật Tự Xây Dựng Đô Thị

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng' started by nhandanglv123, Dec 25, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Quản Lý Trật Tự Xây Dựng Đô Thị Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước
  Trong những năm qua, công tác quản lý xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và cụm công nghiệp được hình thành và không ngừng phát triển. Công tác quản lý trật tự trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị được tỉnh hết sức quan tâm chú trọng. Việc quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, quản lý cấp phép xây dựng đã tạo ra bộ mặt đô thị Bình Phước ngày càng khang trang sạch đẹp, môi trường sống từng bước được cải thiện đáng kể, bước đầu góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra khá phổ biến, nhiều công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, nhiều vi phạm phát hiện, xử lý không kịp thời, chưa xử lý kiên quyết triệt để. Chính quyền địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, quản lý nhà nước kém hiệu lực, hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành KTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lương Đức Long
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thế
  • Số trang: 160
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=116877
  https://drive.google.com/uc?id=195hvd67zsdR5Bdzv0xz4H-lz5WbOJpoc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page