Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Đặc Điểm Dịch Tễ Sốt Rét Và Hiệu Các Biện Pháp Can Thiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học' started by quanh.bv, Jan 23, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Đặc Điểm Dịch Tễ Sốt Rét Và Hiệu Các Biện Pháp Can Thiệp Ở Tỉnh Sông Bé Qua Các Chương Trình Thanh Toán Và Phòng Chống Sốt Rét (1976-1996)
  Nghiên cứu các yếu tố địa dư, khí hậu thời tiết, sinh thái người, ký sinh trùng sốt rét, muỗi truyền bệnh sốt rét ảnh hưởng đến đặc điểm dịch tễ học sốt rét tỉnh Sông Bé. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp qua các giai đoạn thực hiện chiến lược thanh toán và phòng chống sốt rét. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dịch tễ học, đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp qua các giai đoạn thực hiện chiến lược thanh toán sốt rét (1976-1991) và phòng chống sốt rét (1992-1996)
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Dịch tễ học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Tăng Ấm
  • Tác giả: Nguyễn Văn Út
  • Số trang: 209
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Default.aspx?ModuleId=recordid=92162
  https://drive.google.com/uc?id=1TR7d6hPclA0HfjCPAjF2fEnJ8wXDg7I3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 26, 2019

Share This Page