Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đất Ở Trên Địa Bàn Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by oniison12312, Feb 21, 2020.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mọi chế độ xã hội. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt. Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai là yếu tố không thể thay thế, còn đối với công nghiệp, dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đất đai còn là địa bàn cư trú của dân cư, tạo môi trường không gian sinh tồn cho xã hội loài người. Giá đất là cầu nối giữa quan hệ đất đai - thị trường - sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước điều tiết quản lý đất đai thông qua giá, hay nói một cách khác, giá đất là một công cụ kinh tế để người quản lý và người sử dụng tiếp cận với cơ chế thị trường đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá sự công bằng trong phân phối đất đai, để người sử dụng đất thực hiện theo quyền của mình và nhà nước điều chỉnh các quan hệ đất đai theo quy hoạch, kinh tế và pháp luật
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Văn Minh
  • Tác giả: Nguyễn Thu Thùy
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-tinh-yen-bai-giai-doan-2015-2017-135640.html
  https://drive.google.com/uc?id=1wP_zkIIGPnbKcvoFgdPTfe29YO79AOQJ
   
  Last edited by a moderator: Feb 22, 2020

Share This Page