Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Điện Lực

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Jun 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-2_16-47-41.png
  Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Điện Lực Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Ngành khoa học và công nghệ thế giới hiện đang phát triển với tốc độ nhanh. Việt Nam cũng không đúng ngoài xu hướng đó, phát triển khoa học công nghệ được Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt và xem là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức cho thấy tầm quan trọng của tri thức. Ngày nay, tri thức được xác định là nền móng cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia trên nhiều lĩnh vực, đuợc xem là lực lượng sản xuất trực tiếp và là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn sự phát triển chung của nền kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Anh
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Quang
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2020
  Link Download
  http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19984
  https://drive.google.com/file/d/1aVwSfpJm-hnQBVSfMOr88Ym5ZG7OBMTh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page