Luận Văn Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Các Yếu Tố Tác Động Đến Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Của Dự Án Xây Dựng Đường Cầu Mè

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by BrantKit, Sep 4, 2018.

 1. BrantKit

  BrantKit New Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Yếu Tố Tác Động Đến Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Của Dự Án Xây Dựng Đường Cầu Mè - Công Viên Nước Hà Phương Trên Địa Bàn Phường Nguyễn Trãi Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
  Đất đai không chỉ là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt mà còn là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng...Trước nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cùng với áp lực về sự gia tăng dân số,nhu cầu về đất cho người dân, cho các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu đô thị…tăng lên mạnh mẽ làm cho đất càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Đồng thời quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh làm cho đất đai ngày càng có giá trị kinh tế cao và nhu cầu về mặt bằng lớn để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Để có mặt bằng thực hiện các dự án chúng ta phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất đai. Chính vì vậy công tác giải phóng mặt bằng, là một trong những điều kiện tiên quyết của sự phát triển, tác động mạnh mẽ đến công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, tới mỗi người dân và cộng đồng dân cư. Giải quyết không tốt, không thỏa đáng quyền của người bị thu hồi đất sẽ dễ gây ra những khiếu kiện, đặc biệt những khiếu kiện tập thể, làm mất ổn định xã hội….
  • Luận văn tốt nghiệp môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Duy Hải
  • Tác giả: Hoàng Thị Hoa
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=7948
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 4, 2018

Share This Page