Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cải Tiến Các Giống Đậu Tương DT2008, DT96 Và ĐT26 Bằng Phương Pháp Xử Lý Đột Biến

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cải Tiến Các Giống Đậu Tương DT2008, DT96 Và ĐT26 Bằng Phương Pháp Xử Lý Đột Biến Tia Gamma Nguồn Co60
  Tạo ra tập đoàn 234 dòng đậu tương đột biến có một hoặc một số tính trạng cải tiến so với giống gốc như thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, thay đổi màu sắc hạt… làm vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống mới.
  Chọn tạo được 01 giống đậu tương đột biến DT215 (có vỏ hạt màu đen khác so với giống gốc có vỏ hạt màu vàng, thời gian sinh trưởng từ 90 – 95 ngày, chín sớm hơn giống gốc từ 5 – 10 ngày, năng suất thực thu từ 2,71 – 3,32 tấn/ha) được tự công nhận lưu hành và 02 giống đậu tương đột biến triển vọng là DT96ĐB (chống đổ tốt hơn giống gốc, thời gian sinh trưởng từ 90 – 94 ngày, năng suất thực thu từ 2,22 – 3,06 tấn/ha) và ĐT26ĐB (có vỏ hạt màu đen khác so với giống gốc có vỏ hạt màu vàng, thời gian sinh trưởng từ 86 – 91 ngày, năng suất từ 2,23 – 2,55 tấn/ha) sinh trưởng tốt, chống chịu bệnh khá, năng suất cao, đáp ứng nhu cầu của sản xuất hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Huy Hàm TS. Lê Đức Thảo
  • Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
  • Số trang: 223
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35736
  https://drive.google.com/uc?id=112xlGVEJx3AiAhOZen0e5VGH-nj7Iil6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page