Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cải Tiến Thiết Bị Gây Nhiễu Liên Lạc Qua Điện Thoại Di Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by nhandang123, Aug 31, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cải Tiến Thiết Bị Gây Nhiễu Liên Lạc Qua Điện Thoại Di Động
  Khoa học công nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ , cùng với đó là sự phát triển của các hệ thống thông tin nói chung cũng như sự phát triển của hệ thống thông tin di động nói riêng đã đặt ra yêu cầu cấp bách về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với các thiết bị thu phát không dây. Tội phạm sử dụng công nghệ cao có thể thu thập được tin tức từ xa mà không cần tiếp cận mục tiêu như: Nghe trộm thông tin qua hệ thống thông tin Viễn thông (Điện thoại cố định, Điện thoại di động tại mục tiêu). Trước tình hình đó, công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các phòng họp phải được chú trọng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động thu tin bí mật bằng biện pháp kỹ thuật. Từ những năm trước các hệ thống kỹ thuật chủ động phòng ngừa đã được trang bị, cho đến nay có nhiều giải pháp như đề nghị tắt điện thoại di động khi vào họp hoặc đề nghị để điện thoại di động ngoài phòng họp, song phương án này không triệt để.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ Điện tử - Viễn thông
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trịnh Anh Vũ
  • Tác giả: Đậu Tuấn Anh
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1055798
   
  Last edited by a moderator: Jul 26, 2018

Share This Page