Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Câu Đối - Một Thể Loại Hán Văn Thông Qua Khảo Sát Di Sản Câu Đối Tại Các Di Tích

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandang123, Apr 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Câu Đối - Một Thể Loại Hán Văn Thông Qua Khảo Sát Di Sản Câu Đối Tại Các Di Tích Tiêu Biểu Của Thăng Long - Hà Nội
  Giới thiệu chung về nguồn gốc, cơ sở lý luận, nghệ thuật của các thể loại câu đối. Nghiên cứu thể loại câu đối thông qua phân tích hệ thống câu đối ở một số di tích văn hoá, lịch sử tiêu biểu Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở phân tích các đặc điểm của câu đối, cách thức của câu đối (gồm quy tắc, tiết tấu, từ loại - từ tính, cú pháp và kết cấu, âm luật và một số vấn đề khác như: vấn đề sử dụng điển cố, hình thức tập cú và phỏng cải trong câu đối), phân loại câu đối. Trình bày những nét chung về câu đối Hà Nội, tổng hợp dựa trên cơ sở tư liệu đã khảo sát được, gồm 2 nội dung chính : giới thiệu chung về câu đối Hà Nội và nội dung, nghệ thuật của câu đối Hà Nội.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn Thịnh
  • Tác giả: Trần Thị Thanh Quỳnh
  • Số trang: 178
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1021841&sp=T&sp=3&suite=def
   

Share This Page