Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Của Màng ETFE Trong Pin Nhiên Liệu Màng Trao Đổi Proton

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandanglv123, May 13, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cấu Trúc Của Màng ETFE Trong Pin Nhiên Liệu Màng Trao Đổi Proton Bằng Các Kỹ Thuật Phân Tích Phổ
  Luận văn này tập trung nghiên cứu tính chất cấu trúc của màng ETFE trong 3 trường hợp ETFE nguyên thủy, khi đã ghép mạch styrene và khi sunfo hóa, sử dụng kỹ thuật phân tích phổ FT-Raman thực nghiệm và tính toán mô phỏng phổ Raman trên máy tính dựa trên lý thuyết phiếm hàm mật độ. Mục tiêu nhằm tìm hiểu bản chất cấu trúc, phát hiện các nhóm và đặc trưng liên kết, các mode dao động, sự thay đổi các mode dao động và dịch chuyển số sóng của màng ETFE khi tăng chiều dài mạch, khi tăng tỷ lệ ghép mạch styrene và tỷ lệ sunfo hóa.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Chí Hiếu TS. Nguyễn Tiến Cường
  • Tác giả: Hồ Diệu Linh
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69609
  https://drive.google.com/uc?id=1ABfIa9XDIPnazFRoJFsRfMakZhp4S6ri
   

Share This Page