Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Pha Trung Gian Của Các Ôxit 2 Nguyên Và 3 Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by kimcuong230797, Feb 3, 2020.

 1. [​IMG]
  Luận án đã khảo sát sự chuyển đổi cấu trúc của mạng GeO2 lỏng và CaO.SiO2 thủy tinh trong dải áp suất 0÷100 GPa, sự phân bố kích thước các đám GeO5/SiO5 và GeO6/SO6, các đám liên kết chung cạnh và chung mặt, trong đó tồn tại các đa diện cô lập ở bên trong các đám cấu trúc khác, đây có thể được coi là các khuyết tật. Tất cả những điều này cho thấy tính đa hình và không đồng nhất trong cấu trúc của GeO2 và CaO.SiO2.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng
  • Tác giả: Trần Thùy Dương
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34147
  https://drive.google.com/uc?id=1LGLjelp2KRPRxym6E-8IUrqblxu5EqWM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page