Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Cơ Chế Khuếch Tán Trong SiO2 Lỏng Bằng Phương Pháp Mô Phỏng

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Chất Rắn' started by quanh.bv, Aug 27, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Hiện nay, nghiên cứu cấu trúc và động học trong các chất lỏng SiO2, MgO và Al2O3 có cấu trúc mạng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học. Khi thay đổi áp suất và nhiệt độ của các chất lỏng có cấu trúc mạng thể hiện nhiều tính chất lý thú chẳng hạn như: tính đa thù hình và tính không đồng nhất động học [1, tr.7]. Hiện tượng không đồng nhất được quan sát trực tiếp trong chất keo, chất lỏng được làm nguội nhanh bằng phương pháp thực nghiệm. Các hiện tượng không đồng nhất cấu trúc có thể được giải thích bằng phương pháp mô phỏng và lý thuyết. Trong đó, ôxít silic (SiO2) là một trong những đối tượng được nhiều nhà khoa học tập trung nghiên cứu
  • Luận văn thạc sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý Chất rắn
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hữu Kiên
  • Tác giả: Phạm Xuân Trường
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...io2-long-bang-phuong-phap-mo-phong-56624.html
  https://drive.google.com/uc?id=1ObjmMsv8yhfOsoJ2idAq_LPvM3joRR54
   

Share This Page