Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Khả Năng Tái Sinh Tự Nhiên Của Một Số Quần Xã Thực Vật Ở Xã Minh Tiến

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Thái Học' started by quanh.bv, Jul 13, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Khả Năng Tái Sinh Tự Nhiên Của Một Số Quần Xã Thực Vật Ở Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
  Sự phát triển dân số tại Việt Nam đang là một vấn đề nóng, tạo ra sức ép đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, dân số và môi trường là hai yếu tố có quan hệ ch t chẽ với nhau. Sự phát triển của yếu tố này có mối liên hệ đến sự phát triển của yếu tố kia: Sự biến động của dân số có tác động tích cực hay tiêu cực và sự phát triển bền vững hay không bền vững của môi trường, đ c biệt trong xu thế phát triển kinh tế xã hội ngày nay thì mối quan hệ trên càng được thể hiện rõ nét.
  • Luận văn thạc sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Sinh thái học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ma Thị Ngọc Mai
  • Tác giả: Mai Trung Anh
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tien-huyen-dai-tu-tinh-thai-nguyen-57599.html
  https://drive.google.com/uc?id=12JusXah0BlJmc_eJ9lT7i-ea4tOq-uuU
   

Share This Page