Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Quá Trình Tinh Thể Hóa Của Hạt Nano Fe Và Feb Bằng Phương Pháp Mô Hình Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jan 10, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Quá Trình Tinh Thể Hóa Của Hạt Nano Fe Và Feb Bằng Phương Pháp Mô Hình Hóa
  1/ Luận án lần đầu tiên đưa ra khái niệm hai loại thăng giáng mật độ địa phương và chỉ ra cơ chế khuếch tán của vật liệu sắt khối thông qua hai loại thăng giáng mật độ địa phương. Hệ số khuếch tán phụ thuộc vào tần suất của các thăng giáng mật độ địa phương và độ dịch chuyển bình phương trung bình khi một thăng giáng mật độ địa phương xảy ra.
  2/ Khảo sát quá trình tinh thể hóa của hạt nano sắt vô định hình khi ủ nhiệt các mẫu với kích thước 5000 nguyên tử tại các nhiệt độ khác nhau. Chỉ ra cơ chế mầm của quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe: tốc độ phát triển tinh thể biến đổi theo quy luật hàm mũ, đám tinh thể có xu hướng tiến đến dạng hình cầu, kích thước mầm tới hạn. Sự mọc mầm và tan rã của các đám nhỏ được giải thích thông qua thế năng của các loại nguyên tử khác nhau. Mẫu hạt nano Fe tinh thể hóa hoàn toàn bao gồm: phần lõi với cấu trúc tinh thể và phần bề mặt với cấu trúc vô định hình xốp.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Văn Vinh, PGS. TS. Lê Thế Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=30037
  https://drive.google.com/uc?id=1BXmUtwFQ0HHb7q27Wal8lnZi17CesEXN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 8, 2019

Share This Page