Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Vải Tráng Phủ Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Đặc Trưng Cơ Lý Của Đường May

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Vật Liệu Dệt May' started by quanh.bv, Mar 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngành công nghiệp Dệt May hiện có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sản phẩm dệt may Việt Nam có sức cạnh tranh, có thị phần đáng kể ở cả thị trường trong và ngoài nước, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu, vào tăng trưởng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP, giải quyết việc làm cho trên hai triệu lao động. Do đó, phát triển công nghiệp Dệt May là một yêu cầu, một đòi hỏi tất yếu khách quan trong quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế nước ta
  • Luận án tiến sĩ dệt may
  • Chuyên ngành Công nghệ dệt may
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Thị Lĩnh, TS. Đỗ Văn Vĩnh
  • Tác giả: Phan Thanh Thảo
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15926
  https://drive.google.com/uc?id=1badLGkMrlH9glqubRHtwh3BUSMmneSh9
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Mar 17, 2021

Share This Page