Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Hệ Đo Nồng Độ Hạt Bụi Pm2.5 Và Pm10 Trong Không Khí Dựa Trên Arduino

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandanglv123, Jul 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chế Tạo Hệ Đo Nồng Độ Hạt Bụi Pm2.5 Và Pm10 Trong Không Khí Dựa Trên Arduino
  Luận văn bao gồm ba chương cùng với phần mở đầu và kết luận. Chương 1 trình bày tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng không khí của một số quốc gia theo bộ chỉ số chất lượng không khí, hệ thống Internet kết nối vạn vật và một số phương pháp đo nồng độ bụi PM2.5 và PM10 trong không khí. Chương 2 tìm hiểu về các module dùng để chế tạo thiết bị, các cách thức vận hành của thiết bị, cách đưa dữ liệu lên thingspeak.com và lấy dữ liệu về phần mềm. Chương 3 trình bày về quá trình thiết kế và chế tạo thiết bị đo đạc hai thông số PM2.5 và PM10 dựa trên board mạch Arduino UNO tự động gửi dữ liệu lên internet, phần mềm kiểm tra thông số trên điện thoại và kết quả đo tại một số địa điểm nhằm đánh giá tính chính xác và ổn định của thiết bị.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Thành
  • Tác giả: Phạm Duy Dương
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69702
  https://drive.google.com/uc?id=1wP8MqDWTLn6Zk3A2aWZaggqq7CNs-nVL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page