Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Hệ Xúc Tác Spinel Zn-AL Và Hydrotanxit Mg-AL Trên Nền Y - AL2O3

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandanglv123, Jul 28, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chế Tạo Hệ Xúc Tác Spinel Zn-AL Và Hydrotanxit Mg-AL Trên Nền Y - AL2O3 Để Tổng Hợp Biodiesel
  Luận văn gồm những chương sau: Chương 1. Tổng quan gồm các vấn đề như: Năng lượng tái tạo và biodiesel, sự phát triển các thế hệ xúc tác cho tổng hợp biodiesel, xúc tác trên cơ sở hydrotanxit Mg-Al, xúc tác trên cơ sở spinel ZnAl2O4. Giới thiệu một số công nghệ xúc tác dị thể thương mại cho quá trình tổng hợp biodiesel đã và đang được sử dụng trên thế giới. Tình hình nghiên cứu và sử dụng xúc tác dị thể cho quá trình tổng hợp biodiesel hiện nay ở Việt Nam. Chương 2. Các quy trình điều chế xúc tác, các phương pháp đặc trưng tính chất của xúc tác, các phương pháp đánh giá hiệu suất phản ứng, xác định thành phần biodiesel. Chương 3. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu, thử hoạt tính xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải và dầu jatropha của các vật liệu tổng hợp được. Kết quả cho thấy SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 và 12HtMg-Al/γ-Al2O3 là 2 vật liệu có khả năng xúc tác cho phản ứng este hóa chéo và có độ bền hoạt tính cao.
  • Luận án tiến sĩ hóa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Như Mai, TS. Nguyễn Bá Trung
  • Tác giả: Ngô Minh Đức
  • Số trang: 145
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2016
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72779
  https://drive.google.com/uc?id=1iXycJ9OG9ZMqHoSnddVvE9SqOGDfX18f
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page