Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Thiết Bị Đo Thủy Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandanglv123, May 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chế Tạo Thiết Bị Đo Thủy Phần
  Tổng quan một số phương pháp xác định thủy phần các mẫu nông sản đang được sử dụng trên thế giới như phương pháp cân sấy, điện dẫn, điện dung. Đã thiết kế chế tạo hai cảm biến điện dung-thủy phần dạng trụ. Đã khảo sát đặc trưng điện dung-thủy phần của hai cảm biến khi chứa các mẫu nông sản trên thiết bị đo điện dung chuNn DL8000 do Hãng Bio-Rad (Anh, Mỹ) sản xuất. Đã tiến hành chuNn thứ cấp số liệu đo thủy phần hai mẫu gạo với máy Riceter do Hãng Kett (Nhật Bản) chế tạo. Kết quả thu được có độ phù hợp cao. Nghiên cứu đề xuất các khối mạch điện tử của thiết bị đo thủy phần các mẫu nông sản. Một số kết quả nghiên cứu theo hướng cảm biến giai đoạn 2009-2013 được công bố trong ba báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học toàn quốc và quốc tế.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Quốc Triệu
  • Tác giả: Bùi Thị Dung
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2013
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74319
  https://drive.google.com/uc?id=1OYSLGUSi-WPAyNdRQqxpHCr4p_jJY39V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page