Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Và Khảo Sát Tính Chất Của Vật Liệu Nano Đa Pha Sắt Điện - Sắt Từ

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Và Linh Kiện Nanô' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chế Tạo Và Khảo Sát Tính Chất Của Vật Liệu Nano Đa Pha Sắt Điện - Sắt Từ - CoFe2O4-BaTiO3
  Trình bày một cách tổng quan về vật liệu ferit spinel, vật liệu sắt từ CoFe2O4, vật liệu sắt điện BaTiO3, vật liệu tổ hợp đa pha sắt (multiferroics), tính chất đặc trưng của các vật liệu này như cấu trúc tinh thể, tính chất, ứng dụng. Trình bày phương pháp thủy nhiệt, các bước trong quy trình chế tạo vật liệu sắt từ CFO, vật liệu sắt điện BTO và vật liệu tổ hợp CFO/BTO bằng phương pháp thủy nhiệt. Giới thiệu các thiết bị và phương pháp khảo sát tính chất của các vật liệu đã chế tạo. Trình bày các kết quả đã nghiên cứu chế tạo, tìm ra điều kiện tối ưu cho quy trình chế tạo vật liệu sắt từ CFO dạng bột và vật liệu tổ hợp CFO/BTO.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano
  • Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Anh TS. Nguyễn Thị Minh Hồng
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Công Nghệ 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99405
  https://drive.google.com/uc?id=1vceOADwhGBfDxx6GtamHa9bgGavzsuuK
   

Share This Page