Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Compozit Sinh Thái Từ Dầu Lanh Epoxy Hóa Gia Cường Bằng Thạch Anh

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Cao Phân Tử & Tổ Hợp' started by quanh.bv, Jun 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Compozit Sinh Thái Từ Dầu Lanh Epoxy Hóa Gia Cường Bằng Thạch Anh Và Thủy Tinh, Ứng Dụng Trong Sản Xuất Đá Hoa Cương Nhân Tạo
  Luận án đã tập trung nghiên cứu các cơ sở khoa học phục vụ cho việc chế tạo vật liệu polyme compozit từ dầu lanh epoxy hóa đóng rắn bằng metylhexahydrophtalic anhydrit (MHHPA) với sự có mặt của xúc tác 1- metyl immidazol (NMI) gia cường bằng thạch anh và thủy tinh để ứng dụng trong sản xuất đá hoa cương nhân tạo. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn và các đóng góp mới của luận án bao gồm: 1. Dầu lanh epoxy hóa (ELO) được đóng rắn bằng 4- metylhexahydrophtalic anhydrit (MHHPA), với sự có mặt của 1- metylimidazol (NMI) ở tỷ lệ mol ELO/MHHPA/NMI = 1,0/1,0/0,1 phù hợp làm nhựa nền để chế tạo vật liệu polyme compozit.
  • Luận án tiến sĩ hóa học,
  • Chuyên ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bạch Trọng Phúc, GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu
  • Tác giả: Phạm Anh Tuấn
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=26376

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page