Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Hấp Thụ Băng Tần Rộng Vùng Ghz Trên Cơ Sở Vật Liệu Biến Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Điện Tử' started by quanh.bv, Nov 18, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung: nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Luận án tập trung giải quyết và hoàn thiện các vấn đề vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ hoạt động trong vùng tần số GHz như sau:
  1. Đã kiểm chứng bằng thực nghiệm các mô hình mới dựa trên sự phá vỡ tính đối xứng trong cấu trúc cộng hưởng truyền thống trong một ô cơ sở đơn lẻ. Đây là một phương pháp tiếp cận hiệu quả để tạo ra MPA dải kép và đa đỉnh;
  2. Đã thiết kế và kiểm chứng bằng thực nghiệm các mô hình MPA được tích hợp vật liệu Polymer độ dẫn thấp (tích hợp một phần và hoàn toàn vào cấu trúc cộng hưởng kim loại);
  3. Đã khảo sát bằng mô phỏng và kiểm chứng thực nghiệm sự hoạt động ổn định của các mô hình MPA đa đỉnh và dải rộng dưới sự thay đổi của góc phát xạ và góc phân cực của sóng điện từ.
  • Luận án tiến sĩ Vật liệu
  • Chuyên ngành Vật liệu điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Vũ Đình Lãm
  • Tác giả: Đinh Hồng Tiệp
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=35500
  https://drive.google.com/uc?id=1tZ9OKwR4Db74-H3HJyT44CDJ-FnFn0ms
   

Share This Page