Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Nano CNTs-WO3 Ứng Dụng Làm Cảm Biến Khí NH3 Ở Nhiệt Độ Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí NH3 của cảm biến dựa trên tổ hợp vật liệu ống nano cácbon và ôxít kim loại bán dẫn WO3 với tỉ lệ khối lượng khác nhau làm việc ở nhiệt độ phòng. Kết quả cho thấy cảm biến dựa trên vật liệu tổ hợp cho độ đáp ứng, độ chọn lọc tốt hơn so với mẫu thuần một vật liệu; đồng thời chỉ ra tỉ lệ khối lượng tối ưu trong tổ hợp vật liệu để cảm biến có đặc tính nhạy khí NH3 tốt nhất là mẫu có 5% CNTs và 95% WO3. Độ đáp ứng của cảm biến này với 60 ppm NH3 tại nhiệt độ phòng lên tới 351%. Ảnh hưởng của độ ẩm môi trường lên độ đáp ứng của cảm biến ở nhiệt độ phòng đã được khảo sát.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Lâm, PGS.TS. Lương Hữu Bắc
  • Tác giả: Dương Vũ Trường
  • Số trang: 141
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=36509
  https://drive.google.com/uc?id=1Ey7Ju-LgBYcrxPIl7qXyddzpXMvn9sHP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page