Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chỉ Số Doppler Ống Tĩnh Mạch Ở Thai Bình Thường Từ 22 Đến 37 Tuần Để Thiết Lập Biểu Đồ

Discussion in 'Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa' started by quanh.bv, Apr 1, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chỉ Số Doppler Ống Tĩnh Mạch Ở Thai Bình Thường Từ 22 Đến 37 Tuần Để Thiết Lập Biểu Đồ Bách Phân Vị Và Ứng Dụng Lâm Sàng
  Trong thai nghén bình thường từ 22-37 tuần các chỉ số Doppler ống tĩnh mạch có tương quan chặt chẽ với tuổi thai. Chỉ số xung, chỉ số trở kháng, tỉ lệ S/a giảm dần khi tuổi thai tăng lên. Vận tốc trung bình dòng chảy, vận tốc của các sóng S, D,a tăng lên khi tuổi thai tăng. Nghiên cứu đã tìm ra hàm số tương quan tương ứng với các chỉ số trên là cơ sở để tính các giá trị tương ứng với đường bách phân vị 3, 5, 10, 50, 90, 95, 97 là cơ sở để xây dựng biểu đồ bách phân vị của các chỉ số Doppler ống tĩnh mạch ở thai bình thường tương ứng với tuổi thai từ 22 - 37 tuần.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Sản Phụ Khoa
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hoàng, GS.TS Phan Trường Duyệt
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
  • Số trang: 165
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=30878
  https://drive.google.com/uc?id=1xTAG_rd1iG1qqElzf0L_WKxVYv3H9OYL
   
  Last edited by a moderator: Aug 23, 2019

Share This Page