Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chiến Lược Sinh Kế Của Nông Hộ Miền Núi Tỉnh Thừa Thiên Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Nông Thôn' started by quanh.bv, Nov 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-5_12-20-26.png
  Về lý luận: đề tài đã làm rõ thêm nội dung nghiên cứu chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ về tính đặc thù và đa dạng (phân loại theo dân tộc và mức sống) ở vùng miền núi, bổ sung cho nghiên cứu chiến lược sinh kế dựa vào đặc trưng (sinh thái và kinh tế xã hội) của từng vùng, từng đơn vị hành chính và từng cộng đồng. Chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ này được hình thành và phát triển (đa dạng hóa và chuyển đổi) không chỉ dựa vào điều kiện sinh thái và phát triển kinh tế xã hội mà còn dựa vào đặc thù về dân tộc, sinh thái nhân văn và đa dạng hoạt động sinh kế truyền thống.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Phát triển nông thôn
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Văn Tuyển, TS. Trương Quang Hoàng
  • Tác giả: Dương Viết Tân
  • Số trang: 165
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm Huế - Đại học Huế 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=38005
  https://drive.google.com/uc?id=1tR-F5fS3oEGXpA2WvdOXz1QTrw5G3SuA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page