Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chọn Tạo Dòng Bố Mẹ Chống Chịu Bạc Lá, Rầy Nâu Phục Vụ Phát Triển Lúa Lai Hai Dòng

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jun 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chọn Tạo Dòng Bố Mẹ Chống Chịu Bạc Lá, Rầy Nâu Phục Vụ Phát Triển Lúa Lai Hai Dòng Ở Việt Nam
  Luận án hoàn thành gồm những nội dung chính như sau:
  - Tính cấp thiết của đề tài: Đóng góp của lúa lai trong ngành sản xuất lúa gạo; Thực trạng sản xuất lúa lai và sự gây hại của sâu bệnh trong sản xuất lúa hiện nay.
  - Mục đích nghiên cứu: Chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bệnh bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam.
  - Chương 1: Tổng quan tài liệu và cơ sở khoa học của đề tài:
  + Cơ sở khoa học của đề tài: Ưu thế lai ở lúa và hệ thống bất dục sử dụng trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng
  + Cơ sở thực tiễn của đề tài: Những thành công trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai trên thế giới và Việt Nam
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền vả Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn, TS. Nguyễn Như Hải
  • Tác giả: Lê Hùng Phong
  • Số trang: 224
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=33121
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page