Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Dưa Chuột (Cucumis Sativus L.) Lai F1 Phục Vụ Ăn Tươi Tại Vùng Đồng Bằng

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Mar 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Dưa Chuột (Cucumis Sativus L.) Lai F1 Phục Vụ Ăn Tươi Tại Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Đánh giá các dòng dưa chuột tự phối đời I4-I6: Đánh giá mức độ phân ly của các dòng qua các thế hệ từ I4 - I6, đánh giá khả năng kết hợp chung và kết hợp riêng của các dòng dưa chuột thế hệ I6.
  Lai tạo và tuyển chọn các tổ hợp lai mới có triển vọng: So sánh 10 tổ hợp lai ưu tú, khảo nghiệm sản xuất 3 tổ hợp lai có triển vọng (THL2, THL6 và THL9) tại Hà Nội, Hà Nam và Hưng Yên.
  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai cho tổ hợp lai dưa chuột mới chọn tạo.
  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất dưa chuột thương phẩm cho giống dưa chuột lai mới chọn tạo.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng, TS. Phạm Mỹ Linh
  • Tác giả: Trần Tố Tâm
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=36707
  https://drive.google.com/uc?id=1LN4Ik3ppmiOg9RFugNKU0lgJsDNU31Zx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page