Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Mía Đường Cho Vùng Đông Nam Bộ

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jan 18, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Mía Đường Cho Vùng Đông Nam Bộ
  Tổng quan tài liệu về lịch sử, đặc điểm vùng mía Đông Nam Bộ, khảo sát tập đoàn giống mía tư liệu và tuyển chọn giống mía sản xuất. Chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính và khảo sát hệ số di truyền ở số chồi / bụi và độ Bx của y cạp lai đơn và của cây bố mẹ

  Tổng quan tình hình nghiên cứu cây mía trên thế giới và ở Việt Nam, đặc điểm vùng mía Đông Nam bộ; Trình bày những đặc điểm sinh trưởng và khả năng chống chịu bệnh trên mía, phương pháp lai tạo giống mía và khả năng canh tác đối với từng giống mía cụ thể.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Chọn giống và nhân giống
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Vũ Công Hâu, PGS. PTS. Trần Văn Diễn
  • Tác giả: Nguyễn Huy Ước
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp Việt Nam 1993
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Comp...file=/Services/DocumentReading.ashx?docId=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page