Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chọn Tạo Một Số Dòng TGMS Ngắn Ngày Để Tạo Giống Lúa Lai Cực Ngắn Ở Các Tỉnh Phía Bắc

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jan 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Thông tin và kết luận mới của luận án:
  1.1. Chúng ta có thể sử dụng các dòng giống lúa thuần ngắn ngày hay cực ngắn ngày lai với các dòng TGMS sau đó chọn lọc theo phương pháp phả hệ để chọn tạo thành công các dòng TGMS có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày.
  - Chín dòng TGMS có TGST cực ngắn ngày đã được chọn tạo. Tuy nhiên chỉ có dòng TH 17S-16 đã thuần và bốn dòng TGMS: T37S, T14S, T256S, 4TGMS được tuyển chọn có triển vọng. Những dòng TGMS triển vọng có chiều cao cây thấp, TGST cực ngắn ngày, dạng hình chấp nhận tốt, đặc biệt có độ bất dục cao 100% và độ thò vòi nhuy đạt cao 60-70%.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn, TS. Hà Văn Nhân
  • Tác giả: Nguyễn Phụ Thanh
  • Số trang: 194
  • Kiểu file: PDF
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=34162
  https://drive.google.com/uc?id=1jrSX265S_t8ufvNc7elcj5JKH-RE_0MQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 21, 2020

Share This Page