Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Chuyển Cấu Trúc Promoter-Gen-GmNAC (35S-GmNAC004) Thông Qua Vector pZY101Asc

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by quanh.bv, Aug 28, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chuyển Cấu Trúc Promoter-Gen-GmNAC (35S-GmNAC004) Thông Qua Vector pZY101Asc Và Chủng Vi KHUẨN Agrobacterium Tumefaciens EHA101 Vào Giống Đậu Tương ĐT22 Việt Nam
  Đậu tương (Glicine max (L.) Merr.) thuộc họ Đậu (Fabacea), bộ Fabales, là cây trồng lấy hạt và là cây cho dầu quan trọng bậc nhất trên thế giới, do khả năng thích ứng rộng nên cây đậu tương được trồng khắp các châu lục, nhưng tập trung nhiều nhất ở Châu Mỹ với sản lượng đậu tương thu được chiếm 85,4% tổng sản lượng đậu tương trên toàn thế giới, tiếp đến là Châu Á đạt 12,1% (FAOSTAT, 2016). Tại Việt Nam, đậu tương là cây thực phẩm có vai trò quan trọng nhưng năng suất cây trồng này còn thấp, chưa thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng đậu tương của Việt Nam là do các bệnh dịch hại, sâu bệnh và chủ yếu là do hạn hán.
  • Luận văn thạc sĩ Sinh học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng
  • Tác giả: Lê Thị Mai Hương
  • Số trang: 69
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-vector-pzy101asc-va-chung-vi-khu-104816.html
  https://drive.google.com/uc?id=1iJ4TJTChooWVxTNMNXW-DfKlEOua9qTy
   

Share This Page