Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Chuyển Gen Coda Nhằm Nâng Cao Khả Năng Chịu Hạn Của Cây Đậu Tương

Discussion in 'Chuyên Ngành Di Truyền Học' started by quanh.bv, Mar 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-3_3-18-7.png
  Nghiên Cứu Chuyển Gen Coda Nhằm Nâng Cao Khả Năng Chịu Hạn Của Cây Đậu Tương (Glycine Max (L.) Merrill)
  Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam tạo thành công cây đậu tương mang gen codA tăng khả năng chịu hạn so với cây đậu tương không biến nạp.
  Cụ thể là:
  1) Đã xác định được các yếu tố thích hợp cho chuyển gen codA và tạo đa chồi ở giống đậu tương ĐT22. Nồng độ PPT 3 mg/l ở giai đoạn cảm ứng tạo chồi trong môi trường SIM và nồng độ PPT 1,5 mg/l ở giai đoạn kéo dài chồi trong môi trường SEM; dịch khuẩn có giá trị OD650= 0,6, thời gian ủ khuẩn 30 phút, đồng nuôi cấy 5 ngày trong tối và diệt khuẩn bằng cefotaxime 500 mg/l là thích hợp cho cảm ứng tạo chồi và kéo dài chồi trên môi trường chọn lọc.
  • Luận án tiến sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Di truyền học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Chu Hoàng Hà; GS.TS. Chu Hoàng Mậu
  • Tác giả: Ngô Mạnh Dũng
  • Số trang: 148
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=38718
  https://nitro.download/view/9F5A2EA2634B012
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page