Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Của Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Tiêu Nước Cho Hệ Thống Thủy Lợi

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 3, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Của Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Tiêu Nước Cho Hệ Thống Thủy Lợi Xuân Thủy Tỉnh Nam Định Đến Năm 2020 Có Xét Đến Ảnh Hưởng Của Nước Biển Dâng
  Vùng phía bờ hữu sông Ngô Đông (sông Sò) bao gồm toàn bộ diện tích đất đai của huyện Xuân Trường nằm phía bắc tỉnh lộ 51 B, và 564 ha thuộc lưu vực tiêu Xuân Ninh. Tổng diện tích cần tiêu 9.579 ha, biện pháp tiêu chủ yếu là bán tự chảy ra sông Sò rồi đổ ra biển tại cửa Hà Lạn. Vùng phía bờ tả sông Ngô Đồng bao gồm toàn bộ đất đai của huyện Giao Thủy có diện tích cần tiêu là 17.207 ha trong đó có 4.140 ha thuộc lưu vực sông Thức Hóa tiêu tự chảy vào sông Sò qua công Thức Hóa. số diện tích còn lại là 13.067 ha tiêu tự chảy trực tiếp ra biển.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Quang Vinh
  • Tác giả: Phan Thị Hồng Hạnh
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2014
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/M3QU1A8...set_number=000128&set_entry=001391&format=999
   

Share This Page