Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Quy Hoạch Phát Triển Lâm Nông Nghiệp Cấp Xã

Discussion in 'Chuyên Ngành Điều Tra Và Quy Hoạch Rừng' started by quanh.bv, Apr 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Quy Hoạch Phát Triển Lâm Nông Nghiệp Cấp Xã Vùng Trung Tâm Miền Núi Phía Bắc Việt Nam
  Vấn đề quy hoạch sử dụng đất cấp xã chưa được thống nhất tại các địa phương. Hiện vẫn tồn tại ở nhiều nơi sự tách biệt giữa công tác quy hoạch và quản lý thực hiện kế hoạch, phân biệt giữa những người quy hoạch và người sản xuất mà không cho rằng người sản xuất phải là người tiến hành quy hoạch. Do vậy, đề tài sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức về các chủ thể, những người liên quan trong quy hoạch phát triển lâm nông nghiệp bằng việc chỉ ra được vai trò quan trọng của người dân và các cộng đồng của họ trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển lâm nông nghiệp, khả năng của họ và phương pháp tham giá trong quá trình quy hoạch cấp xã.
  • Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Hải Tuất TS. Trần Hữu Viên
  • Tác giả: Nguyễn Bá Ngãi
  • Số trang: 251
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2001
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8078
  https://nitroflare.com/view/8020F9A47078421
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page