Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Thiết Lập Hệ Thống Mạng Quan Trắc Môi Trường Vùng Nuôi

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 24, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Thiết Lập Hệ Thống Mạng Quan Trắc Môi Trường Vùng Nuôi Hải Sản Biển Tập Trung Ven Bờ Hải Phòng Quảng Ninh
  Việt Nam, với hơn 3200 km chiều dài bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế gần 1.000.000km2 , là một nước ven biển lớn ở Đông Nam á. Cũng như nhiều Quốc gia khác, biển Việt Nam (đặc bịêt là vùng ven bờ) đang phải đối mặt với những nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường. Sức ép về môi trường và các hệ sinh thái lớn nhất ở dải ven bờ biển là do tình trạng khai thác tài nguyên quá mức phục vụ các hoạt động kinh tế và sự gia tăng dân số. Là ngành kinh tế có liên quan mật thiết với tài nguyên và môi trường biển, Thuỷ sản Việt Nam trong thời gian qua, đã có những bước phát triển quan trọng dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng, nguồn lợi biển. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, ngành Thuỷ sản đang phải chịu những tác động đa chiều với vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, tính bền vững của hoạt động nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) đang bị chi phối bởi chất lượng môi trường biển và ven bờ.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Trung Hải
  • Tác giả: Trần Lưu Khanh
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11147
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page