Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng Các Giải Pháp Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Điện Gió

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by nhandanglv123, Jun 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng Các Giải Pháp Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Điện Gió Trong Thực Hiện Các Hoạt Động Giảm Nhẹ Phát Thải Khí Nhà Kính Phù Hợp Với Điều Kiện Quốc Gia Ở Việt Nam
  Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra với những tác động tiêu cực khó lường đến môi trường tự nhiên và sự phát triển của các quốc gia. Các kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã được chính phủ các nước trên thế giới công nhận cho thấy vai trò của con người trong việc thúc đẩy quá trình biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn thông qua các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tài nguyên thiên nhiên dẫn đến gia tăng nồng độ các chất khí gây hiệu ứng nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển. Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế và các kết quả nghiên cứu khoa học, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto (KP) đã được nhiều quốc gia phê chuẩn với mục tiêu giảm phát thải KNK vào khí quyển nhằm giữ cho mức tăng nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu không quá 2oC vào cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ tiền công nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Thục
  • Tác giả: Phạm Nam Hưng
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2016
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75776
  https://drive.google.com/uc?id=1OIjLrOrPH3kMZQB1QkvqqNjCxv-Vmw7b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page