Đồ Án Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Công Nghệ Fpga Và Phát Triển Các Ứng Dụng Trên Kit Spartan 3e

Discussion in 'Chuyên Ngành Điện Tử Viễn Thông' started by nhandanglv123, Oct 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Công Nghệ Fpga Và Phát Triển Các Ứng Dụng Trên Kit Spartan 3e
  FPGA (Field-Programmable Gate Arry) là vi mạch dùng cấu trúc mảng phần tử logic mà người dùng có thể lập trình được. Vi mạch FPGA được cấu thành từ các bộ phận: Các khối logic cơ bản lâp trình được(logic block). Hệ thống mạch liên kết lập trình được. Khối vào/ra (IO Pads). Phần tử thiết kế săn khác như DSP sline, Ram, ROM, nhân vi xử lý.
  • Đồ án tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Điện tử viễn thông
  • Người hướng dẫn: ThS. Đoàn Hữu Chức
  • Tác giả: Hoàng Văn Thơi
  • Số trang: 65
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16818
  https://drive.google.com/uc?id=1SH-N4_e6QQJdHuFQAVMbImWnwO6T4Cn5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page