Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đa Dạng Di Truyền Nguồn Gen Mướp (Luffa Aegyptiaca Mill.) Ở Miền Bắc Việt Nam Phục Vụ

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đa Dạng Di Truyền Nguồn Gen Mướp (Luffa Aegyptiaca Mill.) Ở Miền Bắc Việt Nam Phục Vụ Công Tác Chọn Tạo Giống
  Nội dung luận án: Nêu tóm tắt các nội dung chính của đề tài luận án
  Đánh giá đặc điểm nông sinh học, đa dạng hình thái và mức độ đa dạng di truyền của tập đoàn 108 mẫu giống mướp địa phương thu thập ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
  Tuyển chọn, giới thiệu một số mẫu giống mướp triển vọng có năng suất, chất lượng và khả năng kháng bệnh phấn trắng phục vụ cho phát triển sản xuất và công tác chọn tạo giống.
  Những kết quả mới của luận án: Nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án, các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng, PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa
  • Tác giả: Lê Thị Thu Trang
  • Số trang: 225
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35846
  https://drive.google.com/uc?id=1TS7Z50tHEqXLPbt3CZwwm6hiTKQxxeKm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page