Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đa Dạng Hệ Sinh Thái Tại Khu Di Tích Mỹ Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Thái Học' started by nhandanglv123, May 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đa Dạng Hệ Sinh Thái Tại Khu Di Tích Mỹ Sơn, Tỉnh Quảng Nam Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Gắn Với Phát Triển Bền Vững
  Luận văn đã đánh giá được điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - Luận văn đã phân loại hệ sinh thái và đánh giá được các đặc trưng chính của mỗi hệ sinh thái (đặc điểm về thành phần loài chính và một số đặc điểm về sinh cảnh, môi trường) và thành lập bản đồ phân bố các hệ sinh thái. Kết quả là toàn bộ khu di tích Mỹ Sơn được chia thành 5 hệ sinh thái: hệ dinh thái rừng phục hồi thường xanh (684,85 ha), hệ sinh thái rừng trồng (338,78 ha), hệ sinh thái tràng cỏ cây bụi (114,45 ha), hệ sinh thái dân cư (15,13 ha) và hệ sinh thái suối (3,79 ha)...
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Sinh thái học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Hương Mai TS. Ngô Xuân Nam
  • Tác giả: Đặng Ngọc Bích
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70609
  https://drive.google.com/uc?id=1_03WDChSzvQ6tdOO5Ob5aQ7mTsLViPjI
   

Share This Page