Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Bệnh Động Kinh Tại Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Apr 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-4-11_0-37-35.png
  Đặt vấn đề: Nghiên cứu đặc điểm bệnh động kinh tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cộng đồng dân cư các khu phố, nghiên cứu trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nghiên cứu từ tháng 01/2019 đến 7/2020. Chọn mẫu cụm xác suất tỷ lệ theo cỡ mẫu, với 30 cụm trải đều trên địa bàn Quận 5.
  Kết quả: Khảo sát điều tra ở 31.675 người dân ở Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 01/ 2019 đến tháng 7/2020, chúng tôi thấy: Tỷ lệ hiện mắc động kinh là 543/100.000; KTC 95%, 429 – 621/100.000. Bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chiếm 82,1/100.000. Tỷ lệ mắc mới là 47,4/100.000/năm; KTC 95%, 23,4 – 71,3/100.000/năm. Động kinh khởi phát toàn thể chiếm 47,7%, động kinh khởi phát cục bộ chiếm 42,4%, động kinh không rõ khởi phát và không phân loại chiếm 9,9%. Tỷ lệ bệnh nhân động kinh được điều trị 81,4%, bệnh nhân bỏ điều trị là 13,4%, bệnh nhân chưa điều trị 5,2%. Thuốc chống động kinh được sử dụng nhiều là valproate và phenobarbital, carbamazepin. Tuân thủ điều trị cao 23,9%, tuân thủ điều trị trung bình 49,7%, tuân thủ điều trị thấp là 26,4%. Kết quả điều trị động kinh có 35,6% hết cơn, 50,3% thuyên giảm cơn, 14,1% ít hiệu quả hoặc hiệu quả không rõ. Động kinh đáp ứng kém với thuốc là 14,7%. Khoảng trống điều trị động kinh 18,6%.
  Kết luận: Luận án đã xác định tỷ lệ hiện mắc động kinh, đặc điểm lâm sàng, thực trạng điều trị động kinh tại cộng đồng dân cư Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2020.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành thần kinh
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Anh Nhị
  • Tác giả: Phạm Hồng Đức
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2024
  Link Download
  https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.4&view=43610
  https://drive.google.com/file/d/1O0k0MZF06_N7xj3-8fkm8mNhYM8hw2xM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page