Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Học Phân Tử Của Virus Gây Bệnh Thiếu Máu Truyền Nhiễm Ở Gà

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học Thú Y' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án đã góp phần cung cấp các thông tin quan trọng về sự lưu hành, đặc điểm dịch tễ học phân tử của CIAV gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà nuôi tại miền Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án đã xác định tỷ lệ nhiễm CIAV theo cá thể và trang trại lần lượt là 62,2% và 73,4%.
  Kết quả nghiên cứu của luận án đã ghi nhận: Ba chủng virus ở miền Bắc mang đầy đủ cấu trúc bộ gen điển hình của CIAV; không có chủng CIAV nào có sự đột biến liên quan đến kiểu hình của virus có độc lực thấp ( 75 I- 89 T- 125 L- 141 L- 144 E) và 100% số chủng không cùng nhánh với các chủng virus vacxin.
  Kết quả nghiên cứu của luận án đã xác định nguồn gốc phát sinh chủng loại, các chủng CIAV lưu hành ở 10 tỉnh/thành phố của miền Bắc Việt Nam thuộc về 2 genogroup G2, G3.
  • Luận án tiến sĩ Thú y
  • Chuyên ngành Dịch tễ học Thú y
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ, TS. Nguyễn Văn Giáp
  • Tác giả: Đào Đoan Trang
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35949
  https://drive.google.com/uc?id=1-_D5RdaYlNFdRMv9w9M9UJ4XWz81pxmD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page