Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Đột Biến Gen EGFR Và Mối Liên Quan Với Lâm Sàng Cận Lâm Sàng Ở Bệnh Nhân Ung Thư

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Hô Hấp' started by quanh.bv, Sep 15, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Đột Biến Gen EGFR Và Mối Liên Quan Với Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Ở Bệnh Nhân Ung Thư Phổi Biểu Mô Tuyến
  - Đã xác định được tỷ lệ và đặc điểm đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến: tỷ lệ đột biến 39,5%; Đột biến exon 19 chiếm tỷ lệ cao nhất (58,3%) gồm các đột biến xóa đoạn (chủ yếu là c2235-2249del và c2236-2250del). Đột biến exon 21 chiếm tỷ lệ 35,0% gồm chủ yếu là L858R. Đột biến exon 18 và exon 20 với tỷ lệ thấp nhất. Tỷ lệ bệnh nhân có đột biến kép là 5,0%. Tỷ lệ bệnh nhân có đột biến nhạy cảm với EGFR TKI là 96,7%. - Biến số liên quan chặt chẽ với tình trạng đột biến gen EGFR: giới, tiền sử hút thuốc lá, mức độ biểu lộ protein EGFR bằng hóa mô miễn dịch .
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội hô hấp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Đồng Khắc Hưng, GS. TS. Mai Trọng Khoa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=29643
  https://drive.google.com/uc?id=15OdHu8j9Ou3oMV099XyZJ2rDjRQfYe-M
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 26, 2019

Share This Page