Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Hình Thành Và Đề Xuất Hướng Sử Dụng Hợp Lý Tài Nguyên Nước Dưới Đất Vùng Cát

Discussion in 'Sử Dụng & Bảo Vệ Tài Nguyên' started by Qminhanh86, Jul 2, 2018.

 1. Qminhanh86

  Qminhanh86 Member

  [​IMG]
  Vùng cát ven biển khu vực Quảng Bình phân bố về phía đông, bị chia cắt bởi các cửa sông ven biển. Về mặt không gian địa lý, chúng phân bố thuộc địa hình đồng bằng của tỉnh Quảng Bình. Nhiều tác động như nền nhiệt độ cao, bão, lốc, cát bay, cát chảy, thảm thực vật kém phát triển v.v....tạo nên một đơn vị lãnh thổ địa lý có nhiều đặc điểm riêng biệt của vùng ven biển tỉnh Quảng Bình cũng như miền Trung.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành suwr dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
  • Tác giả: Phan Văn Trường
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng
  • 136 Trang
  • File DOC
  • Trường Đại học KHTN Hà Nội 2012
  Link Download
  http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFlGvBFqgW2012
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 2, 2018

Share This Page