Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng, Siêu Âm Doppler Tim Ở Bệnh Nhân Kênh Nhĩ Thất

Discussion in 'Chuyên Ngành Tim Mạch' started by quanh.bv, Jan 2, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng, Siêu Âm Doppler Tim Ở Bệnh Nhân Kênh Nhĩ Thất Bán Phần Trước Và Sau Phẫu Thuật
  - Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, các bác sỹ lâm sàng có thể tham khảo.
  - Hai mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, giải quyết được các nội dung của luận án. Đối tượng nghiên cứu là 67 bệnh nhân kênh nhĩ thất bán phần được phẫu thuật tại viện Tim Hà Nội. Thiết kế nghiên cứu, thu thập số liệu, phân tích kết quả bằng phần mềm Stata 12.0 do đó kết quả có độ tin cậy cao. Đề tài không trùng lặp với các luận văn, luận án đã báo cáo.
  Đây là nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp mới cho chuyên ngành tim mạch nói chung và siêu âm tim nói riêng:
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Nguyên Sơn
  • Tác giả: Trần Thị An
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=34542
  https://drive.google.com/uc?id=1zEmo5Lyb0JgaNNpdxC24rfq2rYLidEFP
   

Share This Page