Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Các Yếu Tố Nguy Cơ Của Hội Chứng Ngưng Thở Lúc Ngủ

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Hô Hấp' started by quanh.bv, Dec 20, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Các Yếu Tố Nguy Cơ Của Hội Chứng Ngưng Thở Lúc Ngủ Do Tắc Nghẽn
  Tại Việt Nam, cấu trúc sọ mặt ngƣời châu Á kết hợp với tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng có sự gia tăng nhanh chóng, càng làm cho số ngƣời mắc NTLNTN ngày càng gia tăng. Theo điều tra trên toàn quốc năm 2006 ở ngƣời trƣởng thành (từ 25-64 tuổi) [3], tỉ lệ này chiếm 16,3% số dân (BMI ≥ 23 kg/m2 ), trong đó tỉ lệ ở nông thôn và thành thị là 13,8% và 32,5% đặc biệt tình trạng này tăng nhanh nhất ở ngƣời 45 tuổi trở lên (chiếm 2/3 số ngƣời bị thừa cân, béo phì) và tỉ lệ cao nhất là đối tƣợng công chức (34,6%) [5]. Do đó dự đoán số ngƣời mắc hội chứng NTLNTN ở Việt Nam sẽ ngày càng tăng
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội hô hấp
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Tố Như, PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan
  • Tác giả: Vũ Hoài Nam
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=27382
  https://drive.google.com/uc?id=1O4L6nFo_HZfuyU77CFuWI9JSCPY8FXyG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 26, 2019

Share This Page