Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Giá Trị Của Kỹ Thuật Gây Khạc Đờm Trong Chẩn Đoán Lao

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Hô Hấp' started by quanh.bv, Feb 12, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-2-12_18-41-40.png
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Giá Trị Của Kỹ Thuật Gây Khạc Đờm Trong Chẩn Đoán Lao Phổi AFB Âm Tính
  - Tỷ lệ lấy bệnh phẩm thành công của kỹ thuật gây khạc đờm là 98,1%.
  - Trên 298 bệnh nhân nghi lao AFB âm tính:
  + Kết quả xét nghiệm Xpert MTB/RIF vi khuẩn lao trong bệnh phẩm lấy từ kỹ thuật gây khạc đờm đạt tỷ lệ dương tính 13,09%, trong đó tỷ lệ kháng rifampicin là 5,13%.
  + Kết quả nuôi cấy MGIT vi khuẩn lao trong bệnh phẩm lấy từ kỹ thuật gây khạc đờm đạt tỷ lệ dương tính 14,43%.
  - Trên 106 bệnh nhân nghi lao AFB âm tính được thực hiện đồng thời 2 kỹ thuật lấy bệnh phẩm gây khạc đờm và nội soi phế quản, so sánh Kappa theo tiêu chí kết quả nuôi cấy MGIT, kết quả Kappa giữa 2 kỹ thuật là 0,81 với p=0,0000, hai kỹ thuật lấy bệnh phẩm có độ đồng thuận rất tốt trong chẩn đoán lao phổi AFB âm tính.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Hô hấp
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Thu Phương
  • Tác giả: Nguyễn Minh Sang
  • Số trang: 182
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=40373
  https://drive.google.com/file/d/18e658mMO4SKuXohTvYpOGNLiKYJxmLer
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page