Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Tổn Thương Cơ Quan Đích Và Tình Trạng Kháng Insulin Ở Bệnh Nhân

Discussion in 'Chuyên Ngành Tim Mạch' started by quanh.bv, Mar 14, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Tổn Thương Cơ Quan Đích Và Tình Trạng Kháng Insulin Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Nguyên Phát Có Rối Loạn Glucose Máu Lúc Đói
  * Tổn thương một số cơ quan đích, NPDNG, tình trạng kháng insulin: - Tỷ lệ tổn thương đáy mắt ở nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng THA - Thận: Tỷ lệ MAU (+) nhóm bệnh 22,5% cao hơn nhóm chứng THA 9% - Tỷ lệ DNGBT là 49,1%, RLDNG: 30,7% và ĐTĐ chiếm tỷ lệ 20,2%. - Tỷ lệ kháng insulin tính theo chỉ số HOMA - IR ở nhóm bệnh 63,3%, cao nhất ở phân nhóm ĐTĐ và thấp nhất ở phân nhóm DNGBT (p<0,05). - Tỷ lệ kháng insulin tính theo chỉ số QUICKI ở nhóm bệnh 62,4%, thấp nhất ở phân nhóm ĐTĐ và cao nhất ở phân nhóm DNGBT (p<0,05).
  * Mối liên quan giữa kháng insulin với tổn thương một số cơ quan đích ở BN THA có rối loạn glucose lúc đói: - Nguy cơ tăng LVMI ở nhóm có kháng insulin tính theo chỉ số HOMA-IR và QUICKI tăng 2,717 và 2,623 lần so với nhóm không kháng insulin. - Nguy cơ MAU (+) ở nhóm có kháng insulin tính theo chỉ số HOMA-IR hoặc QUICKI tăng 2,307 và 2,389 lần so với nhóm không kháng insulin. Tỷ lệ bệnh nhân MAU (+) ở bệnh nhân ở phân nhóm ĐTĐ cao gấp 5,038 lần so với phân nhóm dung nạp glucose bình thường.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Viên Văn Đoan, PGS.TS. Nguyễn Văn Quýnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=32882
  https://drive.google.com/uc?id=1mlfpwblwuS7HwxKf8SoxfX1G1aiWhzFu
   
  Last edited by a moderator: Aug 20, 2019

Share This Page