Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Kết Quả Xét Nghiệm Nồng Độ Dopamine Huyết Tương Ở Bệnh Nhân Rối Loạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Apr 26, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Kết Quả Xét Nghiệm Nồng Độ Dopamine Huyết Tương Ở Bệnh Nhân Rối Loạn Cảm Xúc Lưỡng Cực Giai Đoạn Hưng Cảm
  Đặc điểm lâm sàng các triệu chứng của giai đoạn hưng cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực rất đa dạng, phong phú, hay gặp nhất là tăng khí sắc (100%), nói nhiều (95,16%), tăng hoạt động (91,93%), ít ngủ (87,10%),và hoang tưởng tự cao (67,74%). Hầu hết các triệu chứng này đều thuyên giảm rõ ràng sau 4 tuần điều trị. Đánh giá lâm sàng qua thang Young Manic Rating Scales cho thấy Điểm trung bình YMRS có sự thay đổi rõ rệt trước và sau điều trị (từ 32,05 điểm với SD = 7,47; xuống còn 11,23 điểm với SD = 6,30). Nồng độ dopamin trong huyết tương thuyên giảm rõ từ = 34,40ng/l; SD = 7,38ng/l xuống còn = 17,66 ng/l; SD = 5,95ng/l sau khi được điều trị. Có mối tương quan thuận giữa nồng độ Dopamin huyết tương với điểm số YMRS cả trước và sau điều trị với hệ số tương quan r lần lượt là 0,829 và 0,6542.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Khoa học Thần kinh
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Ngọc Tản
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát
  • Số trang: 158
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=33002
  https://drive.google.com/uc?id=1xoJIoVdAWjXhqxjGoiYxjaiClQqTfVqH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 20, 2019

Share This Page