Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học, Điều Kiện Phát Sinh Phát Triển Và Một Số Biện Pháp Quản Lý Bệnh Đốm

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Mar 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học, Điều Kiện Phát Sinh Phát Triển Và Một Số Biện Pháp Quản Lý Bệnh Đốm Nâu (Neoscytalidium Dimidiatum) Gây Hại Thanh Long
  Luận án là công trình nghiên cứu về tác nhân gây hại, đặc điểm sinh học, điều kiện phát sinh phát sinh phát triển, ký chủ và một số biện pháp quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) gây hại thanh long tại Tiền Giang và Long An, bao gồm các nội dung sau:
  Nội dung 1: Thu thập, phân lập và xác định tác nhân gây bệnh đốm nâu thanh long
  Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, hình thái của nấm N. dimidiatum
  Nội dung 3: Nghiên cứu sự tồn tại của nguồn bệnh trong điều kiện tự nhiên
  Nội dung 4: Nghiên cứu sự xâm nhiễm của nấm N. dimidiatum đối với cây thanh long
  Nội dung 5: Nghiên cứu diễn biến, phát sinh phát triển của bệnh đốm nâu thanh long
  Nội dung 6: Khảo sát và xác định thành phần cây ký chủ của nấm N. dimidiatum
  Nội dung 7: Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu thanh long
  Nội dung 8: Xây dựng mô hình quản lý bệnh đốm nâu thanh long
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, TS. Nguyễn Văn Hòa
  • Tác giả: Nguyễn Thành Hiếu
  • Số trang: 290
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=36462
  https://drive.google.com/uc?id=1gbRzjCWt4JpAri6SfpPr7MPs48aRTc6c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 9, 2021

Share This Page